هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست
YasPlast Shomal invites you to visit

The 17th International Exhibition of

Plasics, Rubber, Machinery & Equipments

IranPlast 2023

17-20 September
Tehran Permanent International Fairground

The 17th IranPlast International Exhibition IranPlast International Exhibition seeks to provide a basis for the prosperity of the domestic plastic industry market and facilitate the global marketing process and the presence of this part of the country’s industry in the world markets. Today, this exhibition is considered the largest event of the plastic industry in the Middle East region and is classified among the prestigious exhibitions of the world’s plastic industry. This exhibition has passed 16 successful periods. According to the plans, the 17th edition of IranPlast International Exhibition will be held in September 2023 at the permanent location of Tehran International Exhibitions in four groups of raw materials, prefabricated and manufactured products, machines, equipment and services. The strength of the country’s plastic industry has been only one of the advantages of holding this exhibition. In addition, in the shadow of this exhibition, various organizations were formed in order to have a more effective presence in different parts of the plastic industry, which creates the basis for increasing competition and greater prosperity.

We are pleased to inform you that the 17th International Exhibition of Plastics, Rubber, Machinery and Equipment (IranPlast 2023) will be held from September 17-20, 2023 at the Tehran Permanent International Fairground.

As a leading manufacturer of PET preform solutions in Iran, YasPlast Shomal cordially invite you to visit our booth at IranPlast 2023. This premier trade fair offers an outstanding opportunity to explore the latest for plastic packaging across industries. Over four days, more than 500 exhibitors will showcase their achievements in plastic and rubber production, raw materials, intermediates, recycling equipment, and finished plastic products.

Our team will be present in Hall No. 44-B to provide first-hand information on our newest products and services. We will be launching our new range of lightweight PET packaging targeted at the drinking water packaging and beverage sector.

We hope you will be able to attend IranPlast 2023 and visit us. We are confident you will discover innovations relevant to your packaging needs. Please let us know if you would like us to register you for free entry.

YasPlast Shomal looks forward to the opportunity to meet you and discuss how we can best support your packaging requirements.

یاس پلاست شمال - Map

YasPlast Shomal Booth
Hall No. 44/2
(Persian Gulf Hall)

YasPlast Shomal invites you to visit

The 17th International Exhibition of

Plasics, Rubber, Machinery & Equipments

IranPlast 2023

17-20 September 2023 - Hall 44/2

Tehran Permanent International Fairgrounds

We are pleased to inform you that the 17th International Exhibition of Plastics, Rubber, Machinery and Equipment (IranPlast 2023) will be held from September 17-20, 2023 at the Tehran Permanent International Fairground. As a leading manufacturer of PET preform solutions in Iran, we cordially invite you to visit our booth at IranPlast 2023. This premier trade fair offers an outstanding opportunity to explore the latest for plastic packaging across industries. Over four days, more than 500 exhibitors from over 20 countries will showcase their achievements in plastic and rubber production, raw materials, intermediates, recycling equipment, and finished plastic products.

Our team will be present at second floor in Hall No. 44/2 to provide first-hand information on our newest products and services. We will be launching our new range of lightweight PET packaging targeted at the drinking water packaging and beverage sector. We hope you will be able to attend IranPlast 2023 and visit us. We are confident you will discover innovations relevant to your packaging needs. Please let us know if you would like us to register you for free entry. YasPlast Shomal looks forward to the opportunity to meet you and discuss how we can best support your packaging requirements.

پریفرم دهانه 28 نرمال (PCO1810) در صنعت نوشیدنی پریفرمی همه‌کاره به‌شمار می‌رود که برای تولید گستره وسیعی از بطری‌های بسته‌بندی استفاده می‌شود. پریفرم‌های دهانه 28 بادوام هستند و خاصیت بازدارندگی عالی در برابر مایع و گاز ارائه می‌دهند. این ویژگی دهانه 28 را برای نوشیدنی‌های متنوع گازدار و بدون گاز به گزینه‌ای مناسب تبدیل کرده است.

پریفرم دهانه 29/25 شورت‌نِک راه‌حلی نوآورانه و دقیق در بسته‌بندی آب آشامیدنی با مواد PET به‌حساب می‌آید که کیفیت بالایی در محصول نهایی دارد. دوام بالای این محصول و سازگاری پریفرم‌های دهانه 29/25 با درب‌های موجود در بازار توانسته است نیازهای بازار بطری‌های آب آشامیدنی را متحول کند و جایگاه ویژه‌ای در میان تولیدکنندگان بطری آب آشامیدنی بدست آورد.

پریفرم دهانه 38 میلی‌متری در بسته‌بندی آب‌میوه، نوشیدنی‌های بدون گاز و شیر بعنوان محصولی قابل اعتماد شناخته می‌شود. طراحی فرم دهانه و نحوه باز و بسته شدن ایمن درب این پریفرم به استفاده آسان از بطری‌های ساخته شده از آن کمک کرده است و استحکام، شفافیت و ابعاد استاندارد آن عملکردی بدون نقص و ایده‌آل برای بسته‌بندی نوشیدنی‌ها فراهم آورده است.

28mm PCO1810 Normal preform is a versatile packaging component in the beverage industry. Made with durable PET, it offers excellent barrier properties against moisture, gas, and UV light. The PCO1810 neck finish ensures compatibility with different closures, making it suitable for carbonated and non-carbonated beverages.

29/25 Short Neck preform is an innovative packaging solution crafted with precision using high-quality PET material. With exceptional durability and barrier properties, it offers versatile compatibility with closures, revolutionizing the beverage industry’s packaging needs.

38mm 3-Start preform is a reliable packaging solution for diverse applications. Its 3-start design ensures secure closure and easy opening, catering to beverages, personal care, and household products. Made from PET, it offers strength, clarity, and effective barrier properties against moisture, gas, and UV light. Standardized dimensions and consistent performance make it ideal for producing top-notch plastic bottles.